Matematiksel Genelleme Sürecinde Görselleştirme ve Önemi


Visualization in the Mathematical Generalization Process and its Importance


Yrd. Doç. Dr. Rezan YILMAZ & Prof. Dr. Ziya ARGÜN


ÖZET
Araştırmanın amacı, matematik yapma yöntemlerinden biri olan genelleme sürecinde görselleştirmeyi ve önemini incelemektir. Bunun için, katılımcıların genelleme yapabilecekleri uygun ortamlar içinde hangi görselleştirmeleri nasıl kullandıkları ve ne tür görsel imajlara sahip oldukları araştırılmıştır. Nitel yaklaşımlarından durum çalışması (case study) ile 5 öğretmen adayının katılımcı olduğu araştırmada bulgular, katılımcıların görselleştirmelere sıklıkla ve farklı şekillerde başvurulduğunu ve farklı görsel imajlara sahip olunduğunu göstermektedir. Kullandıkları görselleştirmeler kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkileri tamamlamada önemli bir yere sahip olmuş ve genelleme sürecinin gelişimine tespit edilebilen etkilerde bulunmuştur. Bulgular ışığında genelleme sürecini daha anlaşılır hale getirmek için görselleştirme ve görsel imajlarla ilgili matematik öğretimine yönelik ve ileride yapılacak bilimsel araştırmalara dair öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the visualization in mathematical generalization process and its importance. To do this, we searched which visualizations were used by the participants in appropriate situations, how they set forth these and what kind of visual images they had. We employed case study technique as a quantitative research method on five participants that were pre-service mathematics teachers. The results showed that the visualization was widely employed by the participants, but in different styles and different visual images were presented in the process. Visualizations had an important place on the relations between concepts, had observable effects on the development of the processes. In the light of the results, some suggestions were given about visualization and visual images to make clear this process for mathematics learning and future academic researches.


ANAHTAR KELİMELER: Genelleme, görselleştirme, görsel imaj, matematik eğitimi.


KEYWORDS: Generalization, visualization, visual image, mathematics education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education