Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrencilerde Matematikte Çarpma İşlem Akıcılığını Arttırmada Kendini İzleme Tekniğinin Etkililiği


Effectiveness of the Self-Monitoring Technique in Increasing Mathematics Multiplication Fluency of Students With Visual Impairments


Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT & Selda ÖZDEMİR


ÖZET
Bu araştırmanın amacı kendini izleme tekniğinin görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin matematikte çarpma işlem akıcılığında etkililiğini incelemektir. Araştırmanın katılımcıları Ankara ilinde bir Görme Engelliler ilköğretim okulunda ikinci kademe 5. sınıfa devam eden ve yaşları 11-14 arasında değişen 3 görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencidir. Görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin üçü de görme becerilerini birincil duyu olarak kullanan, büyük puntolu yazıları okuyup yazabilen öğrencilerdir. Araştırma tek denekli deneysel desenlerden değişen ölçütler deseni kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları kendini izleme tekniğinin araştırmaya katılan üç öğrencinin de matematikte çarpma işlemi doğru sayılarının ve doğruluk oranlarının arttırılması ve yanlış sayılarının azaltılmasında yüksek düzeyde etkili olduğunu göstermiştir. Kendini izleme tekniği görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin matematikte çarpma işlem akıcılığında etkili bulunmuştur. Araştırmanın bulguları deneklerin doğru sayılarının ve doğruluk oranlarının araştırma tamamlandıktan iki hafta sonra da sürdürdüklerini göstermiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler kendini izleme tekniğini uygulanması kolay ve etkili bir teknik olarak ifade etmişlerdir. Araştırma bulguları tartışılmış ve ileride yapılacak araştırmalara ve uygulamalara yönelik önerilere yer verilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effectiveness of the self-monitoring technique in increasing mathematics multiplication fluency of students with visual impairments. Participants of the study were three students with visual impairments aged between 11 and 14 and attended 5th grade classrooms at a second stage of a primary school for students with visual impairments located in Ankara. All students with visual impairments who used sight as a primary sense could read and write using large printed texts. The study has been conducted using a changing criteria design. The results of the study indicated that self-monitoring technique was highly effective in increasing the number of correct answers, accuracy rates of multiplication fluency and in reducing the number of incorrect answers in all students participated in the study. Overall, study results showed that the self-monitoring technique was effective in increasing multiplication fluency in students with visual impairments. The findings of the study also indicated that the accuracy rates and the correct answer rates of all students were maintained two weeks after the completion of the study. All participants expressed that the technique was easy to use and effective. Research findings were discussed and recommendations for future research and practice were provided.


ANAHTAR KELİMELER: Az gören, görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrenciler, kendini izleme tekniği, matematik, çarpma.


KEYWORDS: : Low vision, students with visually impairments,. self-monitoring technique, mathematics, multiplication


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education