Bilgisayar Destekli İşbirlikli Tartışma Ortamında Olasılık Öğrenme


Probability Learning in Computer-Supported Collaborative Argumentation (CSCA) Environment


Ramazan GÜRBÜZ, Emrullah ERDEM & Selçuk FIRAT


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Bilgisayar Destekli İşbirlikli Tartışma (BDİT) stratejisinin olasılık öğrenmeye etkisini incelemektir. Bu bağlamda, 7. sınıf seviyesine uygun olasılık konusunun öğretimi için bilgisayar destekli bir materyal geliştirilmiştir. Bu materyal herbiri dörderli iki gruba ayrılmış sekiz 7. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Veriler, ses ve video kayıt cihazlarından ve araştırmacıların gözlem notlarından elde edilmiştir. BDİT stratejisi yapılan odaklı tartışmalar sayesinde öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermeye ve olasılık bilgisini yapılandırmaya yardımcı olmuştur. Ayrıca bu strateji öğrencilere rahat ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunmuştur. Bu tür uygulamaların etkili olması için sınıf mevcutları azaltılmalı ve öğrenme ortamları sınıfça tartışmaya uygun hale getirilmelidir.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the effect of Computer-Supported Collaborative Argumentation (CSCA) strategy on probability learning. In this context, computer-supported material which was appropriate for seventh-grade level (aged 13-14) was developed for the teaching of probability. The material was applied to 8 seventh grade students who were divided into two groups, each consisting of four students. Data were gathered from audio and video recordings of students’ interactions and researchers’ observation records. CSCA strategy helped students remedy their misconceptions and construct probability knowledge meaningfully by arguing. It also presented a learning environment in which students felt relaxed and learned through entertainment. In order for such applications to be effective, current class populations should be lessened, and the learning environments should be designed as appropriate for class discussions.


ANAHTAR KELİMELER: İşbirlikli öğrenme, bilgisayar destekli işbirlikli tartışma (BDİT), etkileşimli öğrenme ortamları, olasılık, öğretme stratejileri.


KEYWORDS: Collaborative learning, computer-supported collaborative argumentation (CSCA), interactive learning environments, probability, teaching strategies.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education