Bilgisayar Programlama Öğretiminde Yapay Zekâ Tabanlı Bir Yazılım Sisteminin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi


Development of an Artificial Intelligence Based Software System on Teaching Computer Programming and Evaluation of the System


Yrd. Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ & Öğr. Gör. Utku KÖSE


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, üniversitelerde okutulmakta olan bilgisayar programlamaya dayalı derslere ilişkin öğretim kalitesini pozitif yönde artırmak amacıyla tasarlanmış ve geliştirilmiş olan yapay zekâ tabanlı bir yazılım sistemini tanıtmaktır. Bu bağlamda ilgili yazılım sistemi, 2011-2012 Güz Yarıyılı sırasında, Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans programlarında verilmekte olan C Programlama – 1 derslerinde kullanılmış ve sistemin etkinliğini ve verimliliğini ortaya koymak adına, genel bir değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bu bağlamda, deney ve kontrol gruplarını oluşturan toplam 120 öğrenci üzerinde bir deneysel değerlendirme çalışması uygulanmış ve tipik bir anket materyali aracılığıyla da öğrencilerin tecrübe edinilen sürece ve kullanılan yazılım sistemine karşı dönütleri dikkate alınmıştır. Elde edilen sonuçlar; geliştirilen bu yazılımın, genel anlamda bilgisayar programlamanın öğretiminde, spesifik anlamda ise özellikle C programlama dilinin öğretimi bağlamında, başarılı bir yaklaşım ortaya koyduğunu göstermektedir.


ABSTRACT
Objective of this study is to introduce an Artificial Intelligence based software system, which was designed and developed in order to improve teaching quality in computer programming courses given at universities. In this sense, the related software has been used for C Programming – 1 courses given at Computer Programming programs, during the 2011-2012 Fall Term. In order to show effectiveness of the developed software system, a general evaluation study has been performed. In this sense, an experimental evaluation study has been applied on a total of 120 students forming experiment and control groups and student feedbacks for the experienced process and the used software system have also been considered via a typical survey material. Obtained results show that the system ensures a successful approach on teaching computer programming generally and C programming specifically.


ANAHTAR KELİMELER: bilgisayar programlama, yapay zekâ, bilgisayar eğitimi, bilgi tabanlı sistemler


KEYWORDS: computer programming, artificial intelligence, computer education, knowledge-based systems

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education