Araştırma Makalelerinin Teşekkür Bölümlerindeki Sözcüksel Öbekler: Bir Derlem Karşılaştırması


Lexical Bundles in Research Article Acknowledgments: A Corpus Comparison


Assist. Prof. Dr.Elif TOKDEMİR DEMİREL & Dr. Hesamoddin SHAHRİARİ AHMADİ


ÖZET
Bu çalışmada derlem yöntemi kullanılarak üç farklı akademik disiplinde, Türk ve İranlı araştırmacılar tarafından yazılmış olan teşekkür bölümleri, kullanılan kalıplaşmış dil açısından karşılaştırılmıştır. Akademik yazı türü üzerine yapılan çalışmalar, araştırma makalelerini ve alt bölümlerini yaygın olarak araştırma konusu yapmışlardır. Araştırma makaleleri üzerine yapılmış olan birçok çalışma bulunmasına rağmen, bu yazı türünün birçok yönü daha yakından araştırılmayı gerektirmektedir. Bilimsel makalelerin yetersiz araştırılmış bir bölümü de teşekkür bölümleridir. Sonuçlar, iki yazar grubunun sözcüksel öbekleri kullanma oranlarında farklılıklar olduğuna işaret etmektedir. İranlı yazarların belli bir grup sözcüksel öbeği aşırı kullanma eğiliminde olduğu, buna karşılık Türk yazarların genellikle bu tür ifadeleri yazılarında kullanmaktan kaçındıkları bulunmuştur. Gözlemlenen bu farkların olası sebepleri detaylı olarak makalede tartışılmaktadır.


ABSTRACT
Benefiting from a corpus based design, this paper attempts to compare acknowledgments across three academic disciplines written by Turkish and Iranian authors in terms of the formulaic language employed. Studies into the academic register have commonly chosen the research article (RA) and its various sections as their object of investigation. Despite the multitude of studies carried out on RAs, there are still many aspects of this register which merit closer analysis. One relatively understudied section of the RA is the acknowledgments. The findings reveal a difference in the rate of multiword expressions used by the two groups of writers. It was found that Iranian authors were inclined to overuse a certain set of formulaic expressions; whereas, Turkish authors generally avoided using these expressions in their texts. Possible explanations for this observed difference are discussed in detail in the paper.


ANAHTAR KELİMELER: Sözcüksel öbek, teşekkür bölümü, derlem dilbilimi


KEYWORDS: Lexical bundle, acknowledgments, corpus linguistics.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education