Mesleki Ortaöğretim Öğrencilerinin Alan Seçimi Problemine Bulanık Mantık Temelli Yaklaşım


Fuzzy Logic Based Approach to Site Selection Problem of Vocational Secondary School Students


Osman GÜLER & Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ


ÖZET
Bu çalışmada, mesleki ortaöğretim öğrencilerinin alan seçimi problemine yardımcı olması amacıyla bulanık mantık temelli bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Giriş parametreleri olarak öğrencilere uygulanan akademik benlik kavramı ölçeği sonuçları ve öğrencilerin derslerden almış oldukları başarı notları kullanılmıştır. Sistem çıkışında ise öğrencinin hangi alanlarda başarılı olacağı tahmin edilmektedir. Çalışma kapsamında elde edilen akademik benlik kavramı ölçeği sonuçları ile bulanık mantık temelli akademik benlik kavramı ölçeği sonuçları karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin akademik benlik kavramı ölçeğine göre başarılı olabilecekleri alanlarda, bulanık mantık temelli akademik benlik kavramı ölçeği sonuçlarına göre başarısız olabilecekleri ya da akademik benlik kavramı ölçeğine göre başarısız olabilecekleri alanlarda, bulanık mantık temelli akademik benlik kavramı ölçeği sonuçlarına göre başarılı olabilecekleri görülmüştür.


ABSTRACT
In this study a fuzzy logic-based decision support system has been developed in order to help site selection problems of vocational high school students. Applied to students’ academic self-concept scale results and success that students have taken the course notes were used as input parameters. In the system output areas in which students are expected to be successful is guessed. Academic self concept scales results and fuzzy logic-based Academic self concept scales results were compared. It is seen that according to fuzzy logic-based Academic self concept scales students will be successful in some departments that they will be fail according to Academic self concept scales or according to fuzzy logic-based Academic self concept scales students will be fail in some departments that they will be successful according to Academic self concept scales.


ANAHTAR KELİMELER: akademik benlik, meslek seçimi, alan seçimi, bulanık mantık, karar destek sistemleri


KEYWORDS: academic self, career selection, department selection, fuzzy logic, decision support systems


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education