Cinsiyet Farkının İngilizce Öğrenen Öğrenciler İle Anadili İngilizce Olan Kişiler Arasındaki İletişime Etkisi


The Impact of Gender Difference on Effective Communication Between Learners of English Language and Native Speakers of English


Assist. Prof. Dr. Zeynep KOÇOĞLU


ÖZET
Bu çalışma, cinsiyet farkının İngilizce öğrenenenlerin anadili İngilizce olan kişiler ile konuşurken kullandığı iletişim stratejilerine etkisini araştırmaktadır. 10 Türk öğrenci 10 anadili İngilizce olan kişiler ile eşleştirilmiş ve 10 dakikalık konuşmalar yapmışlardır. Veri toplama teknikleri olarak özgeçmiş anketi, gözlem, deney sonrası anket ve görüşmeler kullanılmıştır. Veri analizinde ise Faerch ve Kasper’ın (1983) geliştirdiği iletişim stratejileri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre konuşulan kişinin cinsiyeti Türk öğrencilerinin kullandığı iletişim stratejilerini etkilemiştir. Bir başka deyişle, öğrencinin cinsiyetinden ziyade konuşulan yabancının cinsiyeti iletişim stratejilerinin kullanımında etkili olmuştur. Bunun yanısıra, Türk erkek ve Türk kız öğrencilerin kullandığı iletişim stratejileri benzerlik göstermiştir


ABSTRACT
This study investigated the influence of gender on English learners' production of communication strategies while interacting with native speakers of English. Ten Turkish EFL students were paired with 10 native speakers of English, producing a total of 20 (10-minute long) conversations. Data collection procedures consisted of a background questionnaire, observation, a post-session questionnaire and an interview. A modified version of Faerch and Kasper's (1983) framework of communication strategies was used in data analysis to identify communication strategies employed by Turkish EFL students when conversing with native speakers of English. The findings revealed that the gender of the native speaker of English, rather than the gender of the students had an important impact on the Turkish EFL students' communication strategy use. Furthermore, more similarities rather than differences between male and female Turkish EFL students in the communication strategies used was seen when the interlocutor was not taken into consideration.


ANAHTAR KELİMELER: Cinsiyet, iletişim stratejileri, İngiliz Dili Eğitimi.


KEYWORDS: Gender, Communication Strategies, English Language Teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education