Fransızca ve Türkçe Öğretmenlerinin Söz Edimi Öğretimine İlişkin Görüşleri


The Opinions of Teachers of French and Turkish Related to Speech Acts Teaching


Yusuf POLAT


ÖZET
Araştırmayla, öğretmenlerin üniversite öğrenimleri sırasında edim bilimsel bileşen ile söz edimi kavramına ilişkin bilgi alıp almadıkları, öğretim etkinlikleri sırasında dilbilgisel bileşene mi yoksa edimbilimsel bileşene mi ağırlık verdikleri sorularına yanıt aranmıştır. Bu amaçla, 2013 yılında Paris’te Alliance Française tarafından düzenlenen öğretmen yetiştirme programına katılan farklı ülkelerden 22 Fransızca öğretmeninin yanı sıra, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER’de yabancılara Türkçe öğretmekte olan 9 öğretmene 16 sorudan oluşan bir sormaca uygulanmıştır. Sormaca sorularının araştırma sorularıyla doğrudan ilişkili 10 sorusuna verilen yanıtlar değerlendirilerek burada sunulmuştur. Elde edilen sonuç, öğretmenlerin yetişme süreçlerinde edimbilimsel bileşene ilişkin yeterince bilgi aldıklarını düşündüklerini ortaya koymakla birlikte, azımsanmayacak bir bölümünün bu konuda kararsız olduklarını göstermektedir. Yanı sıra, öğretmenlerin edimbilimsel bileşene, iletişim yetisine ve buna odaklı bir ders tasarlamaya önem verdikleri anlaşılmakta, fakat bu konuda nasıl bir yol izleyecekleri konusuna kuşkulu yaklaştıkları görülmektedir. Nitekim söz edimlerinin örtük mü, belirtik mi öğretileceği, uygulama sırasında kuramsal bilgi verilip verilmeyeceği gibi konularda öğretmenler arasında genel bir kararsızlık olduğu anlaşılmaktadır.


ABSTRACT
In this study, the main objective is to answer questions if teachers FLE and TLE took during their university courses, information about pragmatic competence and if they focus on grammar and pragmatic competence during their teaching practice. To do this, a survey containing 16 questions was conducted in 2013 in Paris with the participation of 22 teachers who attended FLE at the time a teacher training program organized by the Alliance Française and with that of 9 teachers TLE teaching Turkish for foreigners in the center of the teaching of Turkish and foreign languages attached to the Ankara University (TÖMER). This study provides the answers and the considerations obtained from 10 questions directly related to the research questions. Although the results obtained show that a good part of teachers think they have taken enough information about pragmatic competence, the number of those who say they are reluctant on the matter is not negligible. The results also suggest that if teachers wish to design courses geared more to the pragmatic competence as well as communication skills, they are reluctant about the approaches they might take to do this. Indeed, we understand that they are not sure if they should teach speech acts implicitly or explicitly and should be given theoretical information in their teaching practices.


ANAHTAR KELİMELER: yabancı dil öğretimi, edimbilimsel bileşen, söz edimleri, öğretmen farkındalığı


KEYWORDS: teaching foreign language, pragmatic competence, speech acts, teacher awareness

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education