Öğretmen Adaylarının İyi Öğretmen Olma İle İlgili Görüşleri


Teacher Candidates’ Views on Being a Good Teacher


Serdal IŞIKTAŞ


ÖZET
Bu çalışma, öğretmen adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşlerini araştıran nitel bir çalışmadır. Girne Amerikan Üniversitesi'nde 2013-2014 eğitim güz- bahar döneminde öğrenim görmekte olan 262 son sınıf öğretmen adayına açık uçlu bir soru yanıtlanmak üzere verilmiştir. İyi öğretmen olma ile ilgili görüşler kişisel ve meslekî özellikler, meslekî kazanım ve becerileri, öğretim strateji ve teknikleri ve liderlik başlıkları altında toplanmış olmasına rağmen verilen yanıtların çoğunluğu kişisel karakteristiklerin farklı boyutları altında toplanmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study was to examine qualitatively 262 third year teacher candidates’ views on being a good teacher. One open-ended question was posed to teacher candidates to be answered in writing. Although opinions about being a good teacher were categorized into six subtitles: personal characteristics, knowledge of subject and its teaching;, skills, professional growth, appreciation, and commitment to the mission, most of the answers were about different dimensions of personal characteristics.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen adayları, İyi öğretmen karakteristikleri, Görüşler.


KEYWORDS: Teacher candidates, good teacher characteristics, views

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education