Klarnet Eğitiminde Entonasyon Problemlerini Azaltmaya Yönelik Çalışma Yöntemi


A Practicing Method For Intonation Problems in Clarinet Education


Doç. Dr. A. Gülriz GERMEN


ÖZET
Entonasyon çalışmaları üflemeli, yaylı ve vurmalı çalgılarda müzik eğitimi sürecinin oldukça önemli bir bölümünü oluşturmakta ve bu çalışmalara ne kadar verimli zaman harcanırsa entonasyon problemlerinin o kadar azaldığı gözlenmektedir. Ancak her öğrencinin ve her öğreticinin entonasyon problemlerini çözmede kendine özgü yöntemleri olmakta, farklı çalışma tarzları ekollere göre biçimlenmektedir. Bu çalışmada klarnet eğitiminde entonasyon problemine çözüm getirmek için önerilen bir yöntem tanıtılmakta ve bu yöntemin kullanılmasıyla öğrencideki gelişim irdelenmektedir. Entonasyon için bilinçli, disiplinli bir çalışma biçiminin temelleri irdelenmekte ve böylesi bir çalışmanın öğrenciye kazandıracağı zaman ve kalite üzerinde durulmaktadır.


ABSTRACT
Intonation studies for string, wind and percussion instruments have major importance in music education. The intonation problems are directly degraded with efficient effort in practicing. It is worth to note that however, for each student has his/her own method to overcome the difficulties and those are shaped according to their educational ecoles. Here in this work, a new method based on well thought and designed intonation practices has been introduced in order to solve the intonation problems in clarinet education. Also it is shown that, this method has positive influence on improving to get rid of intonation problems and has a definitive contribution to the student for both in time and the quality.


ANAHTAR KELİMELER: Klarnet, klarnet eğitimi, entonasyon


KEYWORDS: Clarinet, clarinet education, intonation

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education