Okul Uygulamaları Derslerine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi ve Bir Uygulama Modeli Önerisi


A Review of Views about Student Teaching Courses And An Application Model Proposal


Öğr. Gör. Selay ARKÜN KOCADERE & Prof. Dr. Petek AŞKAR


ÖZET
Bu çalışmada öğretmen adayları, uygulama öğretim elemanları, stajyer öğretmenler, uygulama öğretmenleri ve okul uygulamaları sürecinde yer almış idareciler olmak üzere toplam yirmi kişi ile okul uygulamalarına ilişkin var olan durum, sıkıntılar, çözüm önerilerini belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Nvivo kullanılarak verilerin betimsel analizi yapılmıştır. Veriler okul uygulamalarına ilişkin sorunlar ve öneriler şeklinde iki ana başlıkta incelenmiştir. Sorunların da birey ve sistem kaynaklı olmak üzere iki alt başlığa ayrılabildiği belirlenmiş; analiz bu bağlamda yapılmıştır. Çalışma sonunda özellikle okul uygulamalarının en temel problemi olarak görünmekte olan fakülte – okul işbirliği eksikliğini gidermek üzere, okul uygulamalarının, öğretim elemanları, öğretmenler ve öğretmen adaylarını bir araya getiren sosyal medya tabanlı bir çevrimiçi ortamla desteklenmesini amaçlayan bir model önerisi getirilmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to exposure the present situation, problems and solution suggestions in school experiences. Five teacher candidates, five school managers, three trainee teacher, three mentor teacher, four instructor, totally 20 participants took part in this study. The data were collected through interviews, and analyzed with qualitative data analysis software Nvivo. Results examined in two main topics as problems and suggestions. Problems examined in two themes too as originating from person and from system. Especially lack of university – school collaboration seems to be underlying cause. Therefore a social media based online environment which aims to throw prospective teachers, mentor teachers and instructors together for collaboration has proposed.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen yetiştirme, okul uygulamaları, okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması


KEYWORDS: Teacher training, student teaching, prospective teacher, school experience, university – school partnership

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education