Yeni Taksonominin 11’inci Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Öğrenme Ürünlerine Katkısı


The Effects of New Taxonomy on 11th Grade Language and Oral Expression Course Learning Outcomes


Mustafa ALTINDAĞ & Prof. Dr. Özcan DEMİREL


ÖZET
Bu araştırmada yeni taksonominin 11’nci sınıf Dil ve Anlatım dersi “Sözlü Anlatım” ünitesinde öğrencilerin erişilerine olan etkisi incelenmiştir. Araştırma kontrol ve deney olmak üzere iki grup üzerinde yürütülmüştür. Her iki grupta araştırmacı tarafından hazırlanan ön ve son teste tabi tutulmuştur. Her iki grubun ön ve son testleri arasında son test lehine anlamlı farklar bulunmuştur. Ancak ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları arasında, ANCOVA sonucunda, yeni taksonomiye göre düzenlenen öğretim programıyla öğrenim gören deney grubunun lehinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Daha sonra araştırmanın bulgularına dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur


ABSTRACT
The effects of adaptation of New Taxonomy on 11th grade Language and Oral Expression unit on students achievement is examined in this study. There are one experimental and one control groups. Each group has been given a pre and post test ‘achievement test’. In both groups there have been significant differences on the part of the post test scores among the pre and post test scores. As examined by ANCOVA; between the post test scores, those are corrected according to pre test scores; there has been significant difference on the part of experimental group. Some recommendations were made in the light of these findings.


ANAHTAR KELİMELER: Yeni Taksonomi, Yaratıcı Drama, ANCOVA.


KEYWORDS: New Taxonomy, Creative Drama, ANCOVA.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education