Hipotez Test Sürecinde Çocukların ve Yetişkinlerin Bilimsel Düşünme Eğilimleri


Tendency of Children’s and Adults’ Scientific Thinking Processes Regarding to Hypothesis-Test Procedure


Yrd. Doç. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Ayşe OĞUZ


ÖZET
..


ABSTRACT
..


ANAHTAR KELİMELER: hipotetik-dedüktif yöntemi, bilimsel süreç becerileri, kavram yanılgısı, sıvıların kaldırma kuvveti


KEYWORDS: hypothetic-deductive method, scientific thinking processes, misconceptions, archimedes’ principle

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education