Metalik Aktiflik Konusunun Öğretimine Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi


The Effect of Problem Based Learning Strategy in Metalic Activity Subject Teaching


Arş. Gör. Şafak ULUÇINAR SAĞIR , Ayşe YALÇIN ÇELİK & Fulya ÖNER ARMAĞAN


ÖZET
..


ABSTRACT
..


ANAHTAR KELİMELER: probleme dayalı öğrenme, kimya öğretimi, metalik aktiflik


KEYWORDS: problem based learning, chemistry educaiton, metalic activity

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education