Çevreye Sorumlu Davranış Belirteci Olarak Coğrafi Bölgeler


Geographical Regions as a Silent Predictor of Responsible Environmental Behaviour


Dr. Gaye TEKSÖZ, Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Yrd. Doç. Dr. Ayhan KÜRŞAT ERBAŞ


ÖZET
..


ABSTRACT
..


ANAHTAR KELİMELER: çevre eğitimi, çevre sorunların ilgi, çevre sorunları ile ilgili pozitif düşünce, çevresel sürdürülebilirlik, coğrafi bölge.


KEYWORDS: environmental education, environmental concern, environmental optimism, environmental sustainability, geographical region.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education