Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Yeteneklerine Göre Günlüklerinin İncelenmesi


An Examination of Journals of Prospective Science Teachers According to Their Reflective Thinking Skills


Arş. Gör. Çiğdem ŞAHİN


ÖZET
..


ABSTRACT
..


ANAHTAR KELİMELER: yansıtıcı düşünme, tanımlayıcı yansıtıcı düşünme, eleştirel yansıtıcı düşünme, öğretmen eğitimi, yansıtıcı günlük yazma


KEYWORDS: Reflective thinking, descriptive reflective thinking, critical reflective thinking, teacher training, writing reflective journal

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education