Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim ile İlgili İnançları ve Pedagojik Bilgileri


Pre-Service Chemistry Teachers’ Beliefs About Teaching and Their Pedagogical Content Knowledge


Lecturer Özge ÖZYALÇIN OSKAY, Assist. Prof. Dr. Emine Erdem & Prof. Dr. Ayhan YILMAZ


ÖZET
..


ABSTRACT
..


ANAHTAR KELİMELER: öğretmenlik ile ilgili inançlar, pedagojik bilgiler, kimya öğretmen adayı eğitimi, cinsiyet.


KEYWORDS: beliefs about teaching, pedagogical content knowledge, chemistry pre-service teacher education, gender differences

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education