Sınıf Topluluğu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Adaptation of the Classroom Community Index: The Validity and Reliability Study


Arş. Gör. Ebru ÖZTÜRK


ÖZET
..


ABSTRACT
..


ANAHTAR KELİMELER: çevrimiçi öğrenme topluluğu, topluluk hissi.


KEYWORDS: online learning community, sense of community

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education