Akademik Beklentilere İlişkin Stres Anvanterinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Adaptation of Academic Expectations Stress Inventory: Validity and Reliability Study


Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU & Doç. Dr. Filiz BİLGE


ÖZET
..


ABSTRACT
..


ANAHTAR KELİMELER: ABSE, akademik stres, akademik beklentiler, açıklayıcı faktör analizi, lise öğrencileri


KEYWORDS: AESI, academic stress, academic expectations, exploratory factor analysis, high school students.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education