Bilişsel – Davranışçı Evlilik İlişkini Geliştirme Programının Çiftlerin Fonksiyonel Olmayan Tutumlarına Etkisi


The Effect of the Cognitive –Behavioral Marriage Enrichment Program on the Dysfunctional Attitudes of Couples


Yrd. Doç. Dr. Melek KALKAN & Yrd. Doç. Dr. Ercümend ERSANLI


ÖZET
.


ABSTRACT
.


ANAHTAR KELİMELER: evlilik ilişkisini geliştirme programı, bilişsel – davranışçı yaklaşım, fonksiyonel olmayan tutumlar


KEYWORDS: marriage enrichment program, cognitive – behavioral approach, dysfunctional attitudes

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education