Öğretmen Kolektif Yeterlik İnancını Yordayan Faktörler


Factors Predicting Teachers’ Collevtive Efficacy Beliefs


Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜRÇAY , Yrd. Doç. Miraç YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Gülay EKİCİ


ÖZET
..


ABSTRACT
..


ANAHTAR KELİMELER: kolektif yeterlik, öğretmen özyeterliği, özdüzenleme, tükenmişlik


KEYWORDS: collective efficacy, teacher self efficacy, self regulation, burnout

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education