Algılanan Öğretimsel Etkililiğin Öğrenci Sadakatine Etkisi: Çok Aşamalı Yapısal Eşitlik Modeli


The Effect of Perceived Instructional Effectiveness on Student Loyalty: A Multilevel Structural Equation Model


Assist. Prof. Dr. Gülhayat GÖLBAŞI ŞİMŞEK & Res. Ast. Fatma NOYAN


ÖZET
..


ABSTRACT
..


ANAHTAR KELİMELER: çok aşamalı yapısal eşitlik modeli, algılanan öğretim üyesi etkililiği, öğrenci sadakati


KEYWORDS: multilevel structural equation modeling, perceived instructional effectiveness, student loyalty

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education