Türk ve Azeri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları


Turkish and Azerbaijani Prospective Teachers’ Attitudes to Their Profession


Dr. Mine Canan DURMUŞOĞLU , Dr. Canan YANIK & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU


ÖZET
..


ABSTRACT
..


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen adayı, öğretmen eğitimi, mesleki tutum.


KEYWORDS: teacher candidates, teacher training, professional attitudes.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education