İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Tanecik Kavramı Hakkındaki Görüşleri: Bilgi Dönüşümü


Students’ (Grade 7-9) Ideas on Particle Concept: Didactical Transposition


Yrd. Doç. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ


ÖZET
..


ABSTRACT
..


ANAHTAR KELİMELER: Bilgi dönüşümü, model, modelleme, kavram yanılgısı, tanecik


KEYWORDS: Science education, didactical transposition, model, misconception, particle

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education