Türkiye’de İlköğretim ve Ortaöğretim Olanaklarının İlçe Bazında İncelenmesi


The Analysis of Primary and Secondary Educations Opportunities Based on Districts in Turkey.


Prof. Dr. Hülya ÇINGI , Dr. Cem KADILAR & Dr. Güler KOÇBERBER


ÖZET
.


ABSTRACT
.


ANAHTAR KELİMELER: İlk ve ortaöğretim, eğitim olanakları gelişmişlik indeksi, istatistiksel yöntemler, anket


KEYWORDS: Primary and secondary education, education, educaitonal opportunities development index, statistical methods, survey

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education