Maddenin Yoğun Fazları ve Çözünürlük Kavramlarını Anlamada 5E Öğrenme Modelinin Kullanımı ile Kavramsal Değişimin Kolaylaştırılması


Facilitating Conceptual Change in Understanding State of Matter and Solubility Concepts by Using 5E Learning Cycle Model


Dr. Eren CEYLAN & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ÖZET
...


ABSTRACT
...


ANAHTAR KELİMELER: 5E öğrenme modeli, maddenin yoğun fazları ve çözünürlük, kimya eğitimi


KEYWORDS: 5E learning cycle model, state of matter and solubility, chemistry education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education