SÖZLÜ İLETİŞİM STRATEJİ ENVANTERİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI


THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES OF THE ORAL COMMUNICATION STRATEGY INVENTORY


Asst.Prof. Dr. Şaziye YAMAN & Res. Ast. Pelin IRGIN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Nakatani (2006) tarafından geliştirilen Sözel İletişim Stratejileri Envanteri’nin (SİSE) Türkçeye adapte edilmesidir. Ayrıca, bu envanter için faktör analizi kullanılarak SİSE’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir. Çalışmaya, Türkiye’nin Mersin, Adana, ve Hatay illerindeki üniversite ve liselerden 823 öğrenci katılmıştır. Bulgular SİSE’nin Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olmadığını göstermektedir. Aynı zamanda bulgular, Türk öğrencilerinin kültürel farklılıklarını göz önünde bulundurarak dinleme strateji tercihlerini anlamak için dinleme strateji envanteri geliştirilebildiğini belirtmektedir.


ABSTRACT
The purpose of this study can be listed as describing a Turkish version of the Oral Communication Strategy Inventory (OCSI) developed by Nakatani (2006), obtaining evidence of the internal consistency reliabilities of OCSI, and providing evidence for the validity of OCSI in Turkish culture through the use of the factor analysis. The participants in this study were 823 Turkish students learning English as a foreign language, studying at high schools and universities in Mersin, Adana, and Hatay in Turkey. The results of the study indicated that OCSI is not a valid and reliable tool in Turkish culture. These results suggested that a listening strategy inventory can be developed to understand listening strategy preferences of Turkish students considering cultural differences.


ANAHTAR KELİMELER: Dinleme stratejisi, sözel iletişim stratejisi, iletişim, geçerlik, güvenirlik


KEYWORDS: Listening strategy, oral communication strategy, communication, validity, reliability

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education