ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAZMA SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN ALGILARI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI


A CASE STUDY ON INSTRUCTORS’ PERCEPTIONS OF WRITING EXAM GRADING CRITERIA


Instructor Yeşim TARKAN-YELOĞLU, Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU & Assoc. Prof. Dr. H. Okan YELOĞLU


ÖZET
Bu çalışma, Türkiye’de özel bir üniversitede öğretim elemanlarının, İngilizce akademik yazma dersi için kullanılan yazma sınavı değerlendirme ölçütleri hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırmaya 55 öğretim elemanı katılmıştır. Veriler kapalı ve açık uçlu soruların bulunduğu bir anket ile gönüllü öğretim elemanları ile yapılan mülakatlardan elde edilmiştir. Anketteki kapalı uçlu sorulardan nicel veriler, anketteki açık uçlu sorular ile yapılan mülakatlardan ise nitel veriler sağlanmıştır. Sonuçlar, öğretim elemanlarının genel olarak var olan ölçütlerin Akademik İngilizce Programı içinde standart bir değerlendirmeyi sağladığını düşündüklerini göstermektedir. Ancak, ölçmede kullanılan kategorilerin eşit olarak puanlandırılmaması ve ölçütlerin bütün öğretim görevlileri tarafından aynı şekilde kullanılmadığı yönünde kaygılar mevcuttur. Öğretim elemanlarının ölçütleri kullanırken farklı bakış açıları ile hareket ettikleri görülmüştür. Elde edilen bulgulara dayanılarak değerlendirme ölçütlerinin güvenirliğini artırmaya yönelik değerlendiricilerin eğitilmesi gibi çeşitli önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
This study was conducted to analyze the instructors’ perceptions of the writing exam grading criteria used in the Faculty Academic English within the context of Freshman English courses at a private university in Turkey. Fifty-five instructors were involved in the study. The data were collected via quantitative and qualitative data collection instruments. Close-response items provided quantitative data and the qualitative data were derived from open-response items. The results indicate that the instructors believe the criteria help to establish standard grading across the program. However, they still have some doubts about the way the criteria are applied across the program while assessing students’ writing. It is noteworthy that the instructors in this study had different perspectives and approaches while using the criteria in their own settings. Therefore, the results of this study highlight a crucial need for training the raters on how to apply any grading criteria to ensure objectivity in student assessment.


ANAHTAR KELİMELER: Akademik yazım, değerlendirme ölçütleri, İngilizce, öğretim görevlileri, görüşler


KEYWORDS: Academic writing, assessment criteria, English, instructors, perceptions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education