WHO’S WHO? ASİTLERİN TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ İLE RİSK DEYİMLERİNİN ÖĞRETİMİ


WHO’S WHO?” TEACHING RISK PHRASES THROUGH DANGER SYMBOLS AND SIGNS OF SOME ACIDS


Assoc. Prof. Dr. Nülgün SEÇKEN


ÖZET
Bu “Who is who” oyunu, fen ve teknoloji, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir oyundur. Oyun asitler ile ilgilidir. Amacı bazı asitlerin kimyasal tehlike sembolleri ve bunların anlamlarını öğretmektir. Bu oyun ile etkili bir öğrenme süreci sağlayarak, öğrencilerin bilişsel gelişim ve etkileşimi geliştirmek amacıyla planlanmıştır. Oyunu sayesinde, öğrenciler istedikleri zaman istedikleri yerde laboratuvarlarında kullanılan kimyasallar tehlikeleri ve sembolleri ile ilgili bilgileri öğrenme fırsatı bulabileceklerdir. "Öğrenciler oynayarak öğrenecekler ve öğrenme yoluyla kaydedilir."


ABSTRACT
A game, "Who's who" has been developed to be used in science and technology courses and in physics, chemistry and biology courses. The game is about acids. The purpose is to teach chemical danger symbols and meaning of some acids. Since the game improves the students' cognitive development and interaction among them, it will provide the children with an effective learning process. Through the game, students will have opportunity to learn the chemicals that they will use in laboratories repeating the related information whenever they wish and to reinforce their knowledge. "Students will learn through playing and will be saved through learning."


ANAHTAR KELİMELER: Kimya eğitimi, eğitsel oyunlar, asitler, risk cümleleri, kimyasal tehlikeler.


KEYWORDS: Chemistry Education, Educational Games, Acids, Risk Phrases, Chemical Hazards

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education