FEN VE TEKNOLOJI ÖĞRETMENLERININ KULLANDIKLARI ÖLÇME – DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERININ ÖĞRETIM PROGRAMINA UYGUNLUĞU


CONFORMITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ ASSESSMENT PRACTICES WITH THE CURRICULA


Assoc. Prof. Dr. Ayşegül SAĞLAM ARSLAN, Assist. Prof. Dr. Yasemin DEVECİOĞLU KAYMAKÇI & Assoc. Prof. Dr. Selahattin ARSLAN


ÖZET
Eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalar Türk eğitim sisteminde bir reformu gerekli kılmış ve buna bağlı olarak 2005 yılından itibaren öğretim programları güncellenmiştir. Bu programlar yeni bir öğrenme yaklaşımı ve buna bağlı olarak yeni bir ölçme değerlendirme yaklaşımını benimsemektedir. Uygulamaya konan bir öğretim programının başarıya ulaşması ile öğretmen pratikleri arasındaki sıkı ilişki dikkate alınarak bu çalışma kapsamında Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin pratikte benimsedikleri ölçme-değerlendirme yaklaşımı ile programların öngördüğü ölçme-değerlendirme yaklaşımı arasındaki uyumun incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla öncelikle Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı incelenerek ölçme değerlendirme konusunda öğretmenlerden kurumsal olarak beklenenler belirlenmiştir. Ardından bu dersi yürüten öğretmenlerle yapılan mülakatlar analiz edilerek öğretmenlerin gerçekte kullandıkları ölçme değerlendirme metotları tespit edilmiştir. Bu iki analiz bulguları karşılaştırıldığında teorik olarak öğretmenlerden beklenenlerin gerçekte yapılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun öğretmen, öğrenci veya okulların altyapısından kaynaklanan sorunlarla ilişkili olduğu söylenebilir.


ABSTRACT
Universal evolutions in the field of education and didactic have forced Turkish education system to a reform. This reform, inaugurated in 2005, promotes a new approach to education and accordingly to assessment. It is obvious that success of educational system depends greatly on the practices of teachers in classes. We examine here the compliance of these practises with the official “Science and Technology” course curriculum in Turkish context. In this paper we first analyze the curriculum to determine the characteristics and institutional expectations regarding the assessment activity in classroom. We then analyse the interviews performed with teachers in order to test the correlation between official expectations about assessment methods and teaching practices. The results of this research show that things are not as expected in classroom and teachers face great difficulties to satisfy institutional needs. Indeed, teachers cannot apply alternative assessment methods as required by the curriculum because of the difficulties arising due to teachers, students or the infrastructure of schools.


ANAHTAR KELİMELER: Ölçme-değerlendirme metotları, öğretim programı, öğretmen pratikleri.


KEYWORDS: Assessment methods, curricula, teachers’ practices.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education