ADAY ÖĞRETMENLERİN UYUM SORUNLARI


ADAPTATION CHALLENGES OF NOVICE TEACHERS


Instructor Mustafa ÖZTÜRK & Prof. Dr. Ali YILDIRIM


ÖZET
Bu çalışmanın amacı aday öğretmenlerin mesleğe giriş sürecinde karşılaştıkları uyum güçlüklerini ortaya çıkarmaktır. Seçkisiz örnekleme yöntemiyle saptanan, Türkiye’nin 8 ilinde görev yapmakta olan 465 aday öğretmene uygulanan anket yoluyla, veriler toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları, aday öğretmenlerin hem mesleki açıdan hem de sosyal açıdan uyum güçlükleri olduğunu ortaya koymuştur. En sık rastlanan uyum güçlükleri ise sırasıyla (1) iş yükü, (2) sosyal statü ve kimlik, (3) müdür ya da müfettişlerle ilişkiler ve (3) sınıf yönetimi ile ilgili uyum güçlükleri olmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate adaptation challenges of novice teachers during induction period. Through a questionnaire prepared in a cross-sectional descriptive design, the data were collected from 465 novice teachers teaching in randomly selected 8 provinces of Turkey. The results indicated that novice teachers had both job-related challenges and social challenges. The most frequent adaptation challenges were related to (1) workload, (2) social status and identity, (3) supervisors (school principals and inspectors), and (4) classroom management.


ANAHTAR KELİMELER: Aday Öğretmenler, Öğretmenlikte İlk Yıl, Uyum Sorunları


KEYWORDS: Novice Teachers, Induction Period, Adaptation Challenges

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education