ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ


A METAPHOR ANALYSIS OF TEACHERS’ PERCEPTIONS OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES


Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI & Res. Ast. Bircan ERGÜN-BAŞAK


ÖZET
Sınıf öğretmenlerinin öğrenme yetersizliği olan öğrencilere ilişkin algılarının metafor analizi ile incelendiği bu çalışma ile şu sorulara yanıt aranmıştır: 1. Sınıf öğretmenlerini öğrenme yetersizliği olan öğrencilerini tanımlarken kulandıkları metaforlar nelerdir? 2. Metaforlar öğretmenlerin cinsiyetlerine göre hangi kategoriler altında toplanmaktadır? Bu çalışma, 2007–2008 öğretim yılında ilköğretim okullarında görevli 171 ilkokul öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin algılarını belirlemek için öğretmenlere “Öğrenme yetersizliği olan öğrenciler …….. gibidir. Çünkü ……..” yazılı bir ibare verilmiş ve tamamlamaları istenmiştir. Çalışmanın bulgularında öğretmenlerin 106 metafor ürettikleri ve bu metaforların sekiz kategori altında toplandığı görülmüştür.


ABSTRACT
This study will attempt to demonstrate that the metaphors produced by teachers working with students with Learning Disability (LD) give clues about the teachers’ relationship with such students. Therefore, this research will investigate primary school teachers’ perceptions of students with LD using a metaphor analysis. In order to attain this general aim, the following questions are addressed; 1. What metaphors do the teachers use to describe the concept of the student with LD? 2. How are the conceptual categories distributed in terms of the teachers’ gender? It was conducted in the 2007-2008 academic year with 171 primary school teachers in Eskisehir, Turkey. In order to reveal the participant teachers’ perceptions of the students with LD, they were asked to complete the sentence “Children with LD are like …..… because ……..”. The 106 metaphors obtained and those were grouped into eight conceptual categories.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme yetersizliği, ilkokul öğretmeni, metafor analizi


KEYWORDS: Metaphor, Learning Disabled, Teacher

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education