MARGUERİTE DURAS’DA AKTARILAN SÖYLEM


REPORTED SPEECH IN MARGUERITE DURAS


Prof. Dr. Ayşe KIRAN


ÖZET
Bu çalışmada Lol. V. Stein’ın Kendinden Geçişi’nde olayları anlatan kurmaca kahraman anlatıcı ile Kuzey Çinli Sevgili’nin özyaşamöyküsel boyutlu kadın anlatıcısı, metin düzleminde oluşturdukları duygusal ve ahlaki evrenlerin ortaya konması amacıyla, aktarılan söylem aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Birincisi öznelliğiyle, bilgi toplamadaki denemeleriyle ve delilik karşısındaki çaresizliğiyle kahramanları ile arasına zorlukla mesafe koyarken, ikincisi görünen öznelliğine karşın, sinemacı bakışıyla kahramanlarının sesini duyururken, olayları gösterirken kahramanları ile kendi arasına mesafe koymayı başarmaktadır.


ABSTRACT
In this study, the fictional male narrator character in The Ravishing of Lol Stein and the female autobiographical narrator in The North China Lover has been compared through the use of reported speech so as to reveal each narrator’s ethos. Based on the information from the readings, the male narrator’s desperation towards madness prevents him from putting a distance between him self and the characters. The female narrator of The North China Lover aims at showing and announcing the events through a cinematographic view. Although the female narrator displays her subjectivity in the novel, she managed to distance herself from the characters.


ANAHTAR KELİMELER: Aktarılan söylem, özsunum, anlatıcı, çok seslilik.


KEYWORDS: Reported speech, ethos, narrator, polyphony.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education