ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGILARI İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ


THE RELATIONSHIP BETWEEN TEST ANXIETY AND STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN ATATÜRK’S PRINCIPLES AND REVOLUTION COURSE


Doç. Dr. Mehmet Derviş Kılınçkaya


ÖZET
Bu araştırma Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin sınav kaygıları ile başarıları arasındaki ilişkinin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi bağlamında değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma H.Ü. Edebiyat Fakültesi ve H.Ü. Polatlı Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden oluşan 245 kişilik katılımcı grubu baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri ile başarı düzeyleri arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı sorgulanmıştır. Sınav kaygısı ve başarı ilişkisinin yaş ve cinsiyet açısından farklılıklar göstermediği görülmüştür. Araştırmanın ortaya koyduğu bulgular, benzer diğer çalışmaları desteklemektedir. Elde edilen bulgular çerçevesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinde öğretenlerin kullandığı yöntemlerin öğrenenlerin kaygı düzeylerini olumlu yönde etkilediğini ve başarı düzeylerinin artmasına katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür.


ABSTRACT
This article is concerned with the study of relationship between the test anxiety and students’ achievement in the course on Atatürk’s Revolutions and Principles. The participants of this study consist of 245 students from Faculty of Letters and Polatlı Technical Vocational School at Hacettepe University. The relationship between the level of test anxiety and students’ achievement is examined and it is found out that there is no connection between the test anxiety and age and gender. However, the findings of this study support the findings of similar studies. It is possible to indicate that the methods and techniques that the lecturers use in this course positively affect the students’ anxiety and thus achievement.


ANAHTAR KELİMELER: Hacettepe Üniversitesi, Sınav Kaygısı, Başarı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Tarih.


KEYWORDS: Test anxiety, achievement, Atatürk’s principles and revolution

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education