KARMAŞIK SAYILAR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE ORTAK HATALAR


MISCONCEPTIONS AND COMMON ERRORS IN COMPLEX NUMBERS


Vildan KEÇELİ & Doç. Dr. Necla TURANLI


ÖZET
Bu çalışma değişik üniversitelerin matematik eğitimi verilen bölümlerinde gerçekleştirilmiştir. Burada ki en önemli koşul öğrencilerin Karmaşık Analiz dersini almış olmalarıdır. Bu çalışma da, üniversitelerin Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerinde okuyan öğrencilerin karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hatalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada farklı üniversitelerde okuyan üniversite öğrencilerinin “karmaşık sayılar” konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları ve hataları ortaya konmuştur. Burada elde edilen sonuçların ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinde saptanan kavram yanılgısı ve hatalarla benzerlik gösterdiği belirlenmiştir.


ABSTRACT
The study was carried out in the Mathematics Education branches of various universities. The sample was determined to be based on the criterion of taking the course of Complex Analysis. Therefore, the study seeks to identify the undergraduate students’ misconceptions and common mistakes in regard to complex numbers. The study revealed the misconceptions and difficulty of undergraduate students regarding complex numbers and concluded that undergraduate students have similar misconcptions about complex numbers like eleventh-grade students.


ANAHTAR KELİMELER: Karmaşık sayılar, kavram yanılgısı, ortak hatalar.


KEYWORDS: Complex Numbers, Misconception, Common Errors.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education