COĞRAFYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KENDİLERİNİN HARİTA BECERİLERİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR: TEORİ VE PRATİK


HOW DO UNDERGRADUATE GEOGRAPHY STUDENTS RATE THEIR MAP SKILLS? THEORY AND PRACTICE


Assoc. Prof. Dr. Süleyman İNCEKARA


ÖZET
Haritaların coğrafya eğitiminin en önemli araçları arasında bulundukları ve öğrencilerin harita becerilerinin geliştirilmesinin coğrafya müfredatlarının temel hedefleri arasında yer almaları üzerindeki fikir birliğine rağmen, özellikle Türkiye’de öğrencilerin harita becerilerinin ölçülmesine yönelik olarak yapılmış yeterli derecede çalışmanın varlığından söz etmek mümkün değildir. Bu çalışma coğrafya lisans öğrencilerinin harita yeterliliklerinin ölçülmesine yönelik olarak yapılmış olan çalışmaları gözden geçirmekle birlikte, öğrencilerin kendi harita becerilerini değerlendirdikleri kanılarla harita yeterlilikleriyle ile ilgili performansları arasındaki istatistiksel farklılığın araştırılmasını hedeflemektedir. Araştırma sonuçları, öğrencilerin harita becerileri ve harita becerileri ile ilgili performansları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını işaret etmekle birlikte, erkek ve kız öğrencilerin harita üzerinde yer şekillerinin yerinin, harita ölçeğinin ve ana ve ara yönlerin tespit edilmesi konusunda anlamlı bir şekilde farklılaştığına işaret etmektedir. Bununla birlikte, erkek ve kız öğrenciler harita üzerinde yaşadıkları yeri bulma konusunda da anlamlı bir şekilde farklılaşmışlardır.


ABSTRACT
Despite consensus in geography that maps are among the most significant tools of geographic pedagogy and learning processes and that improving map skills of students is one of the key objectives of geography curricula, it is difficult to say that there is sufficient literature aimed at measuring the map skills of students—especially in Turkey. This study reviews the literature regarding measuring of map competencies of undergraduate geography students. This study then investigates the statistical differences between students’ self-assessments of their map skills and their actual performance on a test measuring their map competencies. Results indicate that there were no significant differences between student opinions and their performance in map skills, while male and female students differed in statements pertaining to the location of the main landforms, map scale, and main directions on a given map. Boys and girls also differed significantly in finding their place of domicile


ANAHTAR KELİMELER: Haritalar, harita becerileri, coğrafya lisans öğrencileri


KEYWORDS: Maps, map skills, undergraduate geography students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education