LİSELERDE İNGİLİZCE DERS KİTAPLARI NASIL SEÇİLİYOR? BAZI ÖNERİLER


HOW ARE ELT MATERIALS CHOSEN IN HIGH SCHOOLS? SOME SUGGESTIONS


Assist. Prof. Dr. Ali IŞIK


ÖZET
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de lise düzeyinde İngilizce yabancı dil ders malzemelerinin nasıl seçildiklerini araştırmaktır. Veriler özel liselerde, devlet anadolu liselerinde ve düz devlet liselerinde görev yapan toplam 107 İngilizce öğretmeninin katılımı ile elde edilmiştir. Bulgular İngilizce yabancı dil ders malzemelerinin seçiminde bilimsel bir ölçütün kullanılmadığı ve İngilizce öğretmenlerinin malzeme seçiminde sınırlı bir rollerinin olduğunu ortaya koymuştur. Bu olumsuz bulgular üzerine çözüm olarak, çalışmanın sonunda, yabancı dil malzemelerin nasıl değerlendirilebileceği konusunda bir sistem önerilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this paper is to investigate how English language teaching materials are chosen in Turkey. Thirty-seven schools were visited and observed for this study. The data were obtained from 107 English teachers from private high schools, state Anatolian high schools, and regular state high schools through a questionnaire and interview. The research indicated, rather than taking sound materials evaluation criteria into account, some non-academic factors are considered while choosing ELT materials. Furthermore, English teachers have limited role in the evaluation process. In addition to these findings, the method in which ELT materials should be chosen and what system should be used in the materials evaluation process are also discussed in this paper.


ANAHTAR KELİMELER: İngilizce ders malzemeleri, yabancı dil malzemesi değerlendirme, yabancı dil malzemesi değerlendirme sistemi


KEYWORDS: ELT materials, materials evaluation, materials evaluation criteria

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education