ELEKTRİKSEL GÜÇ KAVRAMINA YÖNELİK BİLGİYİ OLUŞTURMA SÜRECİ


THE PROCESS OF KNOWLEDGE CONSTRUCTION ABOUT THE CONCEPT OF ELECTRICAL POWER


Yrd. Doç. Dr. N. Remziye ERGÜL & Öğrt. Ersen ÇIĞRIK


ÖZET
Bilgi dış dünyada bağımsız olarak mevcut olmayıp öğrenenin zihninde bulunmaktadır. Edinilen bilgiler arasında ilişkiler kurulması, benzerliklerin veya ayrılıkların fark edilmesi yeni bilgilerin oluşmasına ya da mevcut bilgilerin değişmesine yol açmaktadır. Zihinsel eylemler sonucunda oluşan bu bilgi edinme sürecine soyutlama denilmektedir. Öğrenmenin niteliğini arttırmayla ilgili çalışmalar dikkatleri bilginin oluşum sürecine(soyutlamaya) çekmiş ve son yıllarda bu sürecin açıklanması ile ilgili çalışmalar artmıştır. Bu çalışmada Fen ve teknoloji dersinde “elektriksel güç kavramının oluşumu”, soyutlama sürecini açıklama ile ilgili modellerden RBC modeli esas alınarak incelenmiştir. Çalışma dört ilköğretim sekizinci sınıf öğrencisi ile klinik mülakat yöntemi kullanılarak yapılmıştır. RBC modeline uygun olarak, elektriksel güç kavramı ile ilgili üç problem hazırlanmıştır. Yapılan mülakatta öğrencilerin ilk iki problemde ve üçüncü problemin ilk bölümünde elektriksel güç kavramına ilişkin bağıntılara ulaştıkları ve üçüncü problemin sonucunda elde etmiş oldukları bu bağıntıları kullanabildikleri görülmüştür.


ABSTRACT
Information has been arisen from the learner’ mind rather than the external world. Some of this information forming from the resulting individual’s relationship with the outside world while another part of the information consists of the individuals owner associated. Learner obtains more concrete information by interacting environment. Mental processes are more active to obtain abstract information. This process is important for the learning of electrical power concept in Science and Technology Education course. Abstraction is one of the method for learning knowledge with using mental processes that cannot be obtained through experiment and observation. RBC model that based on abstraction in the process of creating knowledge, is directly related to mental processes. This study examined the process of abstraction during the learning of electrical power concept by eighth grade students according to RBC model. Clinical interview method was used with four eighth grade students in the study. Three problems related to electrical power concept were used according to RBC model. It has been obtained that students reach the relations to related concept of electrical power in the first two problems and the first part of third problem and they can use this correlation in the third problem as a result of interviews.


ANAHTAR KELİMELER: Fen-Fizik öğretimi, soyutlama süreci, bilgi oluşturma, RBC modeli, güç, elektriksel güç


KEYWORDS: Science teaching, process of abstraction, construction of knowlledge,RBC model, power, elecrtical power

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education