Bilgilendirici metin türünün ve okuduğunu kavrama becerisinin altıncı sınıf öğrencilerinin öğrenme düzeyine etkisi


Melek Demirel


ÖZET
.


ABSTRACT
.


ANAHTAR KELİMELER: Bilgilendirici metin, okuduğunu kavrama, resimleme, şematik gösterim.


KEYWORDS: Expository text, reading comprehension, illustration, graphic representation.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education