ÖSYM verilerinin kimya eğitiminin gelişmesine katkısı


Dr. Nilgün Seçken, Prof. Dr. F. İnci Morgil & Filiz Songül


ÖZET
Kimya ile ilgili Yüksek Öğretim Programlarına girişte 1989-1992 yıllarına ait ÖSYM verileri esas alınarak, bu programlardan Kimya Eğitimi, Kimya Mühendisliği ve Kimya Lisans dallarının sınava giren adaylarca tercih edilme dereceleri ve tercih eden adayların ne kadarının istedikleri programlara girebildikleri araştırılmıştır. Öğretim alanlarına girebilen lisans düzeyinde öğrenci sayıları belirlendikten sonra bu öğrencilerin başarı durumları incelenmiş ve başarıya yeterli sayıda öğretim elemanının olup olmasının etkisi saptanmıştır. Sonuçların ilgili yüksek öğretim programları arasında bazı önemli ve anlamlı karşılaştırmalar yapmada kullanılabilmesi söz konusudur. Karşılaştırmalar sonucu ilgili yüksek öğretim programlarının hangi puan aralıklarındaki öğrenciler tarafından tercih edildiği, bu öğrencilerin mezuniyetlerine göre başarı durumları ve başarılarına yeterli öğretim elemanının var oluşunun etkisi gibi konular kesinlik kazanacaktır. Yine bu çalışmada öğrencilerin bu üç kimya disiplinini tercih etmelerinde disiplinlerin yabancı dilde veya Türkçe olmasının tercihe etkisinin olup olmadığı da araştırılmış ve yapılan istatistiksel değerlendirmelerde eğitim dillerinin farklı olmasının Kimya Eğitimi, Kimya Lisans ve Kimya Mühendisliği dallarına girişte farklılıklar yarattığı gözlenmiştir. Buradan da kendi dilimizde yapılan eğitimin mi yoksa yabancı dilde yapılan eğitimin mi önemli olduğu sonucunun tartışılması gerektiği ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
Based on the ÖSYM data of the last years 0989- 1992) about entrance into higher edu ca tion chemistry programs. this research investigats the degrees of preference of the graduate programs of Chemistry Education,Chemistry Engineering and Chemistry and how many of the candidates are placed in the programs selected. Af ter the number of graduate students are found out according to the areas of instruction, the achrevement of these students within the years was examined and the effect of sufficient faculty members on student successe was investigated. it is thought that the results of this research can be use d in making same important and meaningful comparisons between the related higher education programs. For example, the comparisons will highlight the students who prefer these programs and their lowest and highest scores, the achievement rates of these students in graduating from the ir programs and the effect of sufficient faculty members on their achievement.. In this research, the effect of the medium of instruction in Turkish or in a foreign language on students' choices about the three Chemistry programs was alsa investigated. Statistical evaiuatian indicate that the medium of instruction plays role in entrance into Chemistry Education, Chemistry Graduate, and Chemistry Engineering Programs. Finally, it is concluded which medium of instructian, in our own language or in a foreign language, is important.


ANAHTAR KELİMELER: ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Sınav sistemi, kimya lisans programına giriş, kimya mühendisliği programına giriş, kimya eğitimi programına giriş.


KEYWORDS: ÖSYM (Center for Student Selection and Placement for Higher Eduation) - Examination system, entrance into chemistry graduate programs, entrance into chemistry engineering programs, entrance into chemistry education programs.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education