Fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesinde yeni bir yaklaşım


Yrd. Doç. Dr. Salih Çepni & Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Akdeniz


ÖZET
Öğretmen adaylarının ortadereceli okullarda fizik eğitimi- öğretimi hususunda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri içeren derslerin eğitim fakültelerindeki müfredat programlarında yeterince yer almadığı bilinmektedir. Bu çalışmada, sözkonusu alana katkıda bulunmak amacıyla 'Araştırmacı Öğretmen Yetiştirme' yaklaşımına dayalı bir ders geliştirilmiştir. Geliştirilen dersin gerekliliği ve modelin tanımı verilmiştir. Ayrıca dersin, amacı ve içeriği belirlenip, ülkemizde eğitim fakültelerinin fizik eğitimi bölümlerinde nasıl uygulanacağı tartışılmıştır.


ABSTRACT
it is well known that the existing curriculum of the faculties of education does not have courses with adequate contents to equip the teacher candidates with the knowledge and skills needed in the teaching-Iearning process of physics at the secondary level. In order to contribute this area, in this work a lesson, based on the action research model, was developed. The needs of the lesson and definition of the model were given. The objectives and the content of the lesson developed were determined. The implementation of the lesson at the departments of physics education was also discussed with how and why questions.


ANAHTAR KELİMELER: Müfredat programı geliştirme ve uygulama; fizik eğitimi, öğretmenin araştırmacı olduğu model; fizik öğretmen adayları.


KEYWORDS: Curriculum development and implementation; physics education; action research; physics teacher candidates.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education