ÖSS ve ÖYS fizik sorularının soru alanlarına göre dağılımı, çözülebilirlikleri ve başarının bağlı olduğu etkenler


Prof. Dr. İnci Morgil & Doç.Dr. Sevgi Bayarı


ÖZET
Orta öğretim öğrencilerinin yüksek öğretim programlarına yerleştirilmeleri amacıyla uygulanan ÖSS ve ÖVS sınavlarında sorulan Fizik sorularının başarıyı ne derece etkilediğini saptamak amacıyla, konu alanları, soruların ders programına uygunluğu, ortalama orta öğrenim bilgi düzeyi açısından çözülebilirlikleri incelenmiştir. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde ilgili Fizik sorularını yanıtlayarak Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Matematik Eğitimi, Matematik Lisans ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dallarında eğitim gören Lisans öğrencilerinin konu ile ilgili görüşleri alınmış ve başarıyı belirleyen etkenler incelenmiştir. Orta öğrenim fizik programlarının yeterince somut (görsel) eğitim araç-gereçleri ile desteklenmeyişi, eğiticilerin yetersizlikleri ve öğrencilerin kişilik yapıları açısından fizik konularına ilgi duyma düzeyi fizik derslerindeki başarı seviyesini etkileyen temel etkenler olarak belirlenmiştir.


ABSTRACT
Succes of secondary school students in solving Physics questions of ÖSS and ÖVS examinations have been investigated in terms of these questions suitability to secondary school education program and an average student's physics background. Factors affecting succes have been studied through a questionnaire distributed to undergraduate students of Hacettepe University. Lack of visual education/training material, disability of educators, and the lack of student's personal interest in physics are defined to be the major factors influencing succes in these examinations.


ANAHTAR KELİMELER: Fizik Eğitimi, ÖSS-ÖYS sınavları.


KEYWORDS: Physics education, ÖSYM - ÖSS -ÖYM examinations

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education