A4 karesi (Ankara) için yeni floristik kayıtlar


Dr. Galip Akaydın & Prof. Dr. Sadık Erik


ÖZET
Ankara şehrinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda toplanan 3600 bitki örneğinin adlandırılmasından ve yeni kare kayıtları ile ilgili literatürlerin taranmasından sonra A4 karesi için yeni kayıt durumunda olan 38 bitki türü saptanmıştır.


ABSTRACT
Es vurden 3600 Pflanzenmaterial in Ankara gesammelt und bestimt. Nach der Duchschung der entsprechender Literatur wurden 38 neue Pflanzenarten für die A4 Quadrat gefunden.


ANAHTAR KELİMELER: Yeni kare kayıtları, A4 Ankara şehri, Türkiye Florası.


KEYWORDS: Neue floristisches Einschreibung, A4 Ankara, Flora der Türkei.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education