Yırtıcı kuş türleri ile avcılık


Doç. Dr. Levent Turan


ÖZET
Türkiye'de ve Avrupa'da bazı yırtıcı kuş türleri avcılıkta kullanılmak amacıyla yakalanmaktadır. Bunun için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Yine de bu şekilde zarar gören yırtıcı sayısı, tüfekler kullanılarak yapılan bilinçsiz avcılıkta öldürülen ya da yaralananlara göre daha azdır.


ABSTRACT
In Turkeyand Europe some species of birds of prey are trapped for hunting. For this, different methods are used. Howewer, number of the injured birds of prey less than the number of the birds of prey which are injured or killed with the method of gun which is ignorance.


ANAHTAR KELİMELER: Av, Avcı, Av Hayvanları, Yırtıcılar, Yırtıcıların Yakalanması.


KEYWORDS: Hunting, hunter, hunting animals, birds of prey , trapping of birds of prey.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education