Orta öğretimde sağlık bilgisi dersinin niteliği ve öğrencilerin derse ilgileri


Doç.Dr. Necdet Sağlam


ÖZET
Bu çalışmada, Ankara şehrinde örnekleme yöntemiyle seçilmiş 5 orta öğretim kuruluşunda Sağlık Bilgisi dersinin içeriği, öğrencilerin ilgileri, dersin işleniş biçimi, öğretmen ve öğrencilerin ders ile igili karşılaştıkları sorunlar araştırılmıştır. Sağlık Bilgisi dersi, 1984-1985 akademik yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulmuştur. Ders programı ve içeriği oldukça titiz hazırlanmış olmasına karşın, uygulamada ortaya çıkan bazı problemler nedeniyle etkin bir biçimde verilmediği görülmüştür. Çalışma sonunda, saptanan problemler doğrultusunda bazı çözüm önerileri getirilmiştir.


ABSTRACT
In this study, the content of -the Healthcare-Courses, student motivation, course outline, problems of the teachers and the students related to the course have been investigated in 5 secondary schools in the city of Ankara. The courses were put into practice in 1984-1985 academic year in secondary schools.The content of the program was prepared well by the Ministry of Education, However, due to the problems encountered with during the applications, the courses were not given effectively. At the end of the study, possible solutions were put forward in order to solve the determined problems.


ANAHTAR KELİMELER: Fen eğitimi, sağlık bilgisi dersi, orta öğretim


KEYWORDS: Science education, health-care courses, secondary education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education