Fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması


Dr. Hüsniye Demircioğlu & Doç. Dr. Ömer Geban


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, geleneksel sınıf öğretiminin yanısıra verilen Bilgisayar Destekli Öğretirnin (BDÖ), altıncı sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersi başarılarına etkisini araştırmaktır. İki öğrenci grubu bu araştırmada rol almıştır. Deney grubu öğrencileri, sınıf içi öğretirnin yanısıra, Bilgisayar Destekli Öğretimden yararlanmışlardır. Kontrol grubu öğrencileri ise sınıf içi öğretirnin yanısıra problem çözme uygulamasından yararlanmışlardır. Araştırmaya konu olan üniteler, Durgun Elektrik, Elektriksel İletkenlik, Elektrik Devreleri ve Ohm Kanunlarıdır. t-test analizi iki grup arasındaki fen bilgisi başarısını karşılaştırmış ve BDÖ den yararlanan grubun daha başarılı olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to explore the effect of classroom instruction enriched with Computer Aided Instruction (CAl) on sixth grade students' science achievement. Two groups of students were involved in this study. Experimental group took classroom instruction together with Computer Aided Instructian (CAl) Whereas control group were thought by classroom instruction and recitation. Units under consideration were Static Electricity, Electrical Conduction, Electrical Circuits and Ohm's Law. t-test analysis was used to detect the differences in science achievement of two groups. Results showed a significant difference between two groups. CAl group took significantlı higher scores.


ANAHTAR KELİMELER: Bilgisayar destekli öğretim (BDÖ), fen bilgisi başarısı, problem çözme.


KEYWORDS: Aided instruction (CAl) science achievement, recitation.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education