Liberating school mathematics from procedural view


Prof. Dr. Richard Noss & Assoc. Prof. Dr. Adnan Baki


ÖZET
Matematiğe işlemselolarak yaklaşan görüş matematiği doğrudan doğruya aktarılabilen hazır bir bilgi kabul eder. Buna karşın, matematiğe kavramsal açıdan bakan görüş, matematiksel bilginin doğrudan öğretmen tarafından öğrenciye aktarılabileceğine karşı çıkarak gerçek matematiksel anlamanın bizzat öğrencinin kendi aktivitelerinden meydana gelebileceğini savunur. Çalışmanın birinci bölümünde matematiğe kavramsal açıdan bakmanın ne anlama geldiği açıklanıyor. İkinci bölümde ise mevcut matematik öğretmenliği eğitimi ele alınarak kavramsal görüşün Türk eğitim sisteminde uygulanabilirliği incelenmektedir. Son bölümde matematik öğretmenliği programları için yapılabilecek öneriler tartışıldı


ABSTRACT
Procedural view of mathematics assumes that the teacher is the possessor of ready made mathematical knowledge is to be conveyed to the studeni. On the other hand, "conceptual view of mathematics" challenges the assumption that teachers transmit knowledge to students and argues that teacher's conceptualizations cannot be given directly to the learner and conceptual understanding in mathematics must be constructed by the learner. The first section of the paper starts by explaining what is meant by the term "conceptual view of mathematics". The second section deals with the current pattern of teacher education and problems in training secondary school mathematics teachers, and examines the possibilities of liberating the Turkish mathematics educatian from the procedural view of mathematics. In the last section, same possible implications for mathematics teacher educatian are discussed.


ANAHTAR KELİMELER: Matematik eğitimi, hizmetöncesi öğretmen eğitimi.


KEYWORDS: Mathematics education, preservice teacher education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education