Fen bölümünde beşinci mevsim: matematik eğitiminin bazı izdüşümleri


Prof. Dr. Yaşar Ersoy


ÖZET
Bu incelemede Matematik Eğitimi (ME) alanında dünyadaki bazı gelişmelerin izdüşümlerinden Türkiye'de öğretmen yetiştirmeye yansıtılması ve konuyla ilgili gelişmeler, anabaşlıklarla, anımsatıldıktan sonra ODTÜ-Fen Bilimleri Eğitim Bölümünde nitelikli matematik öğretmeni yetiştirmek için öğretim programının iyileştirilmesiyle ilgili düşünceler, yapılmakta olan araştırmalar ve tasarımlanan bazı etkinlikler açıklanmaktadır. Bu bağlamda, ME ve matematik öğretmeni yetiştirme içerikli etkinliklerde, uluslararası temel ölçütleri gözönünde bulundurarak, minimum yetkinliklere erişebilmek için bazı öneriler sıralanmaktadır


ABSTRACT
In this paper, by taking into account the headlines of projections of same development in the areas of both teacher training and Mathematics Education (ME) in the world very briefly, the ideas, investigation and same designed activities related to the pre-service educatian program for mathematics teachers in the Department of Science Educatian at METU are highlighted. In this context, to achieve the minimum competencies in terms of international standards for mathematics teacher training program and ME same suggestions have been drawn up.


ANAHTAR KELİMELER: Matematik eğitimi, öğretmen yetiştirme, hizmetöncesi eğitim programı, ODTÜ-Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü.


KEYWORDS: Mathematics education, teacher training, pre-service education program, METUDept of Science Education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education