Hizmetiçi eğitim ve yetiştirme kursunu geliştirme - II kalkülüse giriş ünitesi öğretim programını değerlendirme


Prof. Dr. Yaşar Ersoy


ÖZET
Küçük ölçekli pilot ve deneysel bir çalışma olarak tasarımlanan bu incelemede, ODTÜ'de düzenlenen hizmetiçi eğitim ve yetiştirme (HEY) kurs öğretim programının ana ünitelerinden biri: Kalkülüse Giriş ünitesi değerlendirilmekte; konuyla ilgili öğretmenlerin görüşleri, eğilimleri ve önerileri açıklanmaktadır. Kursa katılan bir grup matematik öğretmenlerden derlediğimiz verilerin analizinden elde edilen bilgiler açıklandıktan sonra daha yararlı HEY kurslarının düzenlenmesinde gözardı edilmemesi gereken bazı noktalar ana başlıklarla sıralanmakta ve kısaca tartışılmaktadır. Tasarımlanan öğretim programından öğretmenlerin çoğu yararlanmış olmasına karşın gerek önyetişim eksiklikleri gerekse İngilizce dil yetersizlikleri nedeniyle bazı öğretmenler, beklentilerini elde edemediklerini; ünitenin sınıfta geleneksel ders anlatım tekniğiyle çok hızlı işlendiğini, konuyla yakınlık kazandıklarını, uygun araç ve gereçlere gereksinimleri olduğunu belirtmektedirler.


ABSTRACT
This investigation, which was planned as a small scale experimental pilot study, evaluates the introduction to calculus unit taught in the in-service education and training (INSET) course held at METU, and explains the teachers' ideas and suggestions related to this matter. The data was collected from some of the mathematics teachers joined to the INSET program. Then the data was analysed to darify some points related to the organisation of such courses and to discuss the current issues very briefly. Although most of the teachers benefited from the INSET program, some teachers said that they did not get their expectations. The reason was the deficiency in their background and their use of English language. They also mentioned that the course was taught by traditionallecture method in a short time.


ANAHTAR KELİMELER: Matematik eğitimi, kalkülüs öğretimi, hizmetiçi eğitim, öğretmenlerin görüşleri, öğretim programı, hizmetiçi eğitim programı tasarımı.


KEYWORDS: Mathematics education, teaching calculus, in-service education, teachers' views, curricula, design of INSET program.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education