DURUMSAL ÖĞRENME YAKLAŞIMIYLA FUTBOL PRATIK TOPLULUĞUNDA ERKEKLIK


MASCULINITY IN SOCCER AS A COMMUNITY OF PRACTICE BY SITUATED LEARNING APPROACH


Assoc. Prof. Dr. Nefise BULGU


ÖZET
Çalışmada, erkeklik pratik topluluğu olarak ele alınan futbolda erkekliğin nasıl öğrenildiği durumsal öğrenme yaklaşımı ile ele alınmıştır. Bu çalışmanın kuramsal yapısında Lave ve Wenger’in durumsal öğrenme yaklaşımının pratik topluluğu ve Connell’ın hegemonik erkeklik kavramları temel alınmıştır. Çalışma bulguları; kazanmak ve kazanmak için şiddetin futbol pratik topluluğu üyelerinin paylaştığı ortak bir repertuar bulunması, şiddet ve kazanma konusunda, üyeler arasında karşılıklı sözleşmenin olduğunu göstermektedir. Sonuçta, çalışmada, futbol pratik topluluklarında, şiddet pratiklerinin öğrenilmesi ve uygulanması ile erkeklik yeniden üretilirken, aynı zamanda futbol pratik topluluğunun bir erkek mesleği olarak tanımlanmasına da katkıda bulunduğu gözlenmiştir.


ABSTRACT
An attempt was made to understand how masculinity is learned by members of the soccer community of practice by situated learning approach and thus the transforming of soccer into a masculine field in this study. The conceptual framework of the study is based on both Lave and Wenger’s conceptualization of community of practice and Connell’s conceptualization of hegemonic masculinity. The findings of the study indicate that “winning” and “violence for winning” are the shared repertoire of members of the soccer community of practice and there is a mutual engagement in those concepts among members. In conclusion, in this study, it was observed that masculinity is reproduced by learning and undertaking violence practices in the soccer community of practice and this contributes to the recognition of soccer as a male profession.


ANAHTAR KELİMELER: Durumsal öğrenme, pratik toplulukları, futbol, erkeklik, şiddet


KEYWORDS: Situated learning, communities of practice, soccer, masculinity, violence

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education